Ügyeleti nyitvatartás

Ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú, illetve fiókgyógyszertár a nyitvatartási időn túl – ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a folyamatos betegellátást.

Készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl – ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is – legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. A készenlétet ellátó gyógyszerész a tartózkodási helyét, elérhetőségét (telefonszámát) a közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon tünteti fel.

A gyógyszertár szolgálati idejét követő ügyeleti vagy készenléti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb termékek kiadásáért – az indokolt igénybevétel kivételével – mennyiségüktől és a tételek számától függetlenül esetenként legfeljebb 300 Ft számítható fel, amely a szolgáltatást terhelő általános kulcs szerinti forgalmi adót nem tartalmazza.

Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadása olyan orvosi vényre, amelyen az orvos a „cito”, „statim” vagy „periculum in mora” jelzést feltüntette, és amelyet az ügyeleti (készenléti) szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állított ki. (forrás: www.antsz.hu)

 

 

A Pilisi Kistérség Készenléti Beosztása 
(2017. január 1. – 2018. január 1.)

Állandó szombati nyitva tartás: Kék Patika (08:30-20:00)
Állandó vasárnapi nyitva tartás: Kék Patika (08:30-13:00)
Állandó hétköznapi, szombati, vasárnapi és ünnepnapi ügyelet: Óbuda Patika (20:00-08:00)
Vasárnapi és Ünnepnapi váltott készenlét, 13:00-19:00 óra között az alábbi táblázat szerint:
A 2017-es gyógyszertári készenlét PDF formátumban alábbi linkekre kattintva tölthető le.

készenlét_2017_final-p1. jpg (72,3 kB)

készenlét_2017_final-p2.jpg (54,4 kB)

készenlét_2017_final.pdf (98,5 kB)

Hírlevél